Artykuł sponsorowany

Na czym polegają i kiedy są wykonywane badania psychotechniczne?

Na czym polegają i kiedy są wykonywane badania psychotechniczne?

Badania psychotechniczne to proces oceny zdolności i predyspozycji osoby do wykonywania określonych zadań zawodowych. W Polsce, tego rodzaju badania są wymagane w przypadku niektórych profesji, takich jak kierowcy, operatorzy maszyn czy strażacy. Celem badań jest sprawdzenie, czy dana osoba posiada odpowiednie umiejętności i predyspozycje do wykonywania danego zawodu, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dla pracownika, jak i innych osób. Warto zatem bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu i dowiedzieć się, na czym polegają badania psychotechniczne oraz kiedy są one wykonywane.

Czym są badania psychotechniczne?

Badania psychotechniczne to zestaw różnorodnych testów i ćwiczeń mających na celu ocenę zdolności poznawczych, manualnych oraz emocjonalnych osoby badanej. Testy te mogą obejmować zadania sprawdzające pamięć, koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową czy zdolności interpersonalne. W zależności od wymagań stawianych przez konkretne stanowisko pracy, testy mogą być różnorodne i dostosowane do specyfiki danej profesji. Wyniki badań psychotechnicznych są analizowane przez specjalistów, którzy na ich podstawie oceniają, czy dana osoba jest odpowiednia do wykonywania określonego zawodu.

Kiedy są wykonywane badania psychotechniczne?

Badania psychotechniczne w Tychach są przeprowadzane w różnych sytuacjach. Najczęściej są one wymagane w przypadku osób ubiegających się o pracę na stanowiskach, które wiążą się z wysokim ryzykiem dla zdrowia i życia innych osób, takich jak kierowcy czy operatorzy maszyn. Badania te mogą być również wymagane w przypadku osób pracujących na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem publicznym, takich jak strażacy, policjanci czy kontrolerzy ruchu lotniczego. Ponadto, badania psychotechniczne mogą być przeprowadzane w trakcie kontroli lekarskich dla pracowników na różnych stanowiskach, w celu sprawdzenia ich aktualnej zdolności do wykonywania obowiązków zawodowych.

Rodzaje badań psychotechnicznych

W zależności od rodzaju zawodu oraz wymagań stawianych przez pracodawcę, badania psychotechniczne mogą przybierać różne formy. W przypadku kierowców, testy mogą obejmować zadania sprawdzające koordynację wzrokowo-ruchową, reakcje na sygnały świetlne czy ocenę ryzyka w ruchu drogowym. Dla operatorów maszyn, testy mogą koncentrować się na sprawdzeniu zdolności manualnych oraz umiejętności pracy w warunkach stresu. Natomiast dla osób pracujących na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem publicznym, badania mogą obejmować testy oceniające zdolności interpersonalne, reakcje emocjonalne czy umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych.

Jak przygotować się do badań psychotechnicznych?

Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki w badaniach psychotechnicznych, warto dobrze się do nich przygotować. Przede wszystkim, należy zadbać o odpowiednią dawkę snu oraz unikać stresu przed badaniem. Warto również wcześniej zapoznać się z rodzajem testów, które będą przeprowadzane podczas badania, aby lepiej się do nich przygotować. W przypadku testów sprawdzających koordynację wzrokowo-ruchową czy reakcje na sygnały świetlne, można ćwiczyć te umiejętności za pomocą specjalnych aplikacji na smartfony czy komputery. Ważne jest również, aby pamiętać o regularnych przerwach w pracy oraz dbać o zdrowy tryb życia, co pozytywnie wpłynie na ogólną kondycję psychiczną i fizyczną. Komercyjna badania psychotechniczne w Tychach można wykonać w Centrum Medycyny Pracy Hipokrates.