• Zwroty i reklamacje

Szczegółowe warunki wymiany towaru w terminie do 14 dni

Wymiana w ciągu 14 dni od chwili odebrania paczki przebiega na warunkach określonych szczegółowo w Ustawie. 

Klient ma prawo wymiany w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z możliwości wymiany towaru, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę RESOO Sp. z o.o. (dalej zwane FRUPO.pl) telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (sklep@frupo.pl) w ciągu 14 dni. W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy załączonego do zamówienia, co jednak nie jest obowiązkowe. 

Wysyłając towar do FRUPO.pl pamiętaj, że koszty przesyłki (zwrotu i ponownej wysyłki) są zawsze po stronie Klienta. Po otrzymaniu produktu oraz pozytywnej weryfikacji jego zgodności z warunkami wymiany, niezłocznie zostanie wysłany towar ustalony z Klientem.

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia deklaracji wymiany, odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

RESOO Sp. z o.o.
FRUPO.pl
Ul. Powstańców Wlkp 11/6
62-600 KOŁO

Wymiana nie jest możliwa jeżeli towar został użyty w zakresie wykraczającym poza zwykły zarząd oraz w innych przypadkach określonych w przepisach.

 

Przepisy mówią : Masz prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni!

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie FRUPO.pl telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy załączonego do zamówienia, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie FRUPO.pl w ciągu 14 dni.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, wysyłając towar do FRUPO.pl pamiętaj że za przesyłkę zwrotną płaci Klient. Po otrzymaniu produktu oraz weryfikacji, w przypadku potwierdzenia zasadności odstąpienia od umowy, zwrot pieniędzy nastąpi na rachunek bankowy wskazany w formularzu odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni liczonych od dnia otrzymania przesyłki i pozytywnej weryfikacji. FRUPO.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.

Towar nie może zostać wysłany za pobraniem! Takie przesyłki nie będą odbierane przez FRUPO.pl. 

Paczkę z opłaconą już wysyłką prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać  na następujący adres:

RESOO Sp. z o.o.
FRUPO.pl
Ul. Powstańców Wlkp 11/6
62-600 KOŁO

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni. Zwrot jest nieskuteczny jeżeli towar został użyty w zakresie wykraczającym poza zwykły zarząd oraz w innych przypadkach określonych w przepisach.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Kliknij i pobierz formularz odstąpienia od umowy.